Options

[A] Podłączenie gniazdka przy haku do przyczepki