Options

"Martwy" punkt w promieniu pracy pedału gazu .