Options

Przygaśnięte kontrolki i licznik , brak wspomagania.