Options

obroty silnika przy prędkości 100 i 120 km/h