Options

[B]Dziwne pukanie podczas wchodzenie w zakręt.