Options

gdzie znajduje się opornik 1 biegu wentylatora chłodnicy.